Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna

galeria zakupów internetowych Lunzo.pl

 

1. Jak wynika z Ogólnymi Warunkami, operatorem Galerii Internetowej LUNZO s.r.o. jest pośrednik w sprzedaży towarów między Kupującym a Sprzedającym z Azji.

 

2. Nie ma możliwości złożenia reklamacji u operatora na temat:

a) jakość towarów

b) zgodność towarów z polskimi lub europejskimi normami i standardami

 

Reklamacje dotyczące dostarczonego towaru (roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym towarem) będą rozliczane przez Kupującego bezpośrednio z Dostawcą. 

 

3. Możliwe jest złożenie reklamacji u operatora na temat:

a) niedostarczony towar

b) opóźnienie w dostawie towarów

 

 

4. W przypadku niedostarczenia towaru możliwe jest rozwiązanie reklamacji:

a) wezwanie do ponownego zamówienia towarów; Operator ponownie zamówi towary na własny koszt,

b) wniosek o zwrot pieniędzy z numerem konta, na który należy zwrócić pieniądze.

 

5. W przypadku opóźnienia w dostawie towarów o więcej niż sześćdziesiąt dni możliwe jest złożenie reklamacji:

  • tj. złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, podając numer konta, na które pieniądze mają zostać zwrócone.

 

6. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: info@lunzo.pl lub pisemnie na adres Lunzo s.r.o., Zbrojnická 1301 00 Plzeň, Republika Czeska.

Reklamacje należy składać na prawidłowo i czytelnie wypełnionym Protokole reklamacyjnym.

 

7. Operator niezwłocznie podejmuje decyzję w sprawie skargi, w złożonych sprawach w ciągu 3 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje rozsądnego okresu w zależności od rodzaju świadczonej usługi. Maksymalny okres na zaspokojenie roszczenia wynosi 30 dni.

 

8. W przypadku uzasadnionych reklamacji, operator zobowiązuje się zwrócić pieniądze na konto wskazane w reklamacji w ciągu pięciu dni roboczych od daty rozstrzygnięcia reklamacji. Pieniądze nie mogą być zwrócone w gotówce, tylko przelewem bankowym.

Protokoł reklamacyjny pobierz tutaj: