Polityka prywatności

Wprowadzenie

Dziękujemy za skorzystanie z usług naszej galerii zakupów Lunzo.pl. W ramach naszych usług dostarczamy towary z całej Europy i Azji, do których nie można łatwo dotrzeć gdzie indziej.

Aby zapewnić dostawę zamówionych towarów w naszej galerii zakupów, musimy gromadzić i przetwarzać dane osobowe w celu przetworzenia zamówienia. Aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w naszym katalogu produktów, przetwarzamy również inne dane osobowe użytkownika za jego zgodą. Jednocześnie jednak ochrona prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych jest i zawsze będzie ważna. Celem tego dokumentu jest przejrzyste wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy twoje dane osobowe, a także jakie środki kontroli i opcje są dostępne w odniesieniu do twoich praw do prywatności.

ADMINISTRATOR

W niniejszej polityce „Lunzo” odnosi się do operatora internetowej galerii zakupów Lunzo.pl i jego innych wersji językowych, Lunzo s.r.o., z siedzibąZbrojnická 1301 00 Plzeň, Republika Czeska,

RODO

Zasady przetwarzania danych klientów Lunzo są wydawane zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (w skrócie „RODO”).

Lunzo oświadcza, że ​​przestrzega wszystkich zasad zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem Unii Europejskiej Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza ustawy, które są częścią czeskiego porządku prawnego, w tym odpowiednie traktaty międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, dotyczące ochrony danych osobowych. dane.

Powiernik i wrażliwe dane osobowe

Lunzo nie ma inspektora ochrony danych, ponieważ nie jest to prawnie wymagane. Nie przetwarzamy ani nie przechowujemy poufnych danych osobowych ani numerów kart kredytowych.  

Zakres działalności Lunzo

Lunzo to firma, która oferuje swoim klientom dostawy towarów od dostawców towarów z UE i spoza UE, zwłaszcza z Chin.

Zakres oferowanych usług może z czasem ulec zmianie. W przypadku zmiany i nowo świadczone usługi będą miały znaczący wpływ na tę Politykę, Lunzo zaktualizuje tę Politykę.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe, z jakiego powodu i o której godzinie?

Gromadzimy dane osobowe w następujący sposób:

 1. Tworząc konto klienta w celu szybszych zakupów - ze względu na uzasadniony interes (logowanie jest możliwe ręcznie, facebook, googlem lub na żądanie przez bilet, e-mail lub telefon) - do momentu usunięcia konta
 2. Dobrowolna subskrypcja biuletynu konkursowego - ze względu na uzasadniony interes, tj. Włączenie do biuletynu konkursowego, na czas nieokreślony w celu ewentualnej kontroli ÚOOÚ 
 3. Wysyłając zamówienie - ze względu na realizację umowy o pośrednictwo sprzedaży i uzasadniony interes - przechowujemy dane min. przez 10 lat za ewentualne przedłożenie administracji podatkowej
 4. Płatność zamówienia - z uwagi na uzasadniony interes - przechowujemy dane min. przez 10 lat za ewentualne przedłożenie administracji podatkowej
 5. Wysyłając zapytanie na nasz e-mail lub za pośrednictwem pomocy technicznej (bilet i odpowiedź na bilet) - ze względu na uzasadniony interes przechowujemy przez min. 10 lat możliwych kontroli przez CTIA, inspektora ochrony danych   
 6. Przesłanie opinii klientów na temat naszych usług - w uzasadnionym interesie - w celu uzyskania opinii na naszej stronie i opublikowania takiego postu, dopóki oceny nie zostaną usunięte na żądanie 
 7. Wysyłanie reklamacji towarów - ze względu na uzasadniony interes przechowujemy przez okres min. 10 lat możliwych kontroli przez CTIA, inspektora ochrony danych
 8. Dzwoniąc na naszą infolinię - z uzasadnionego interesu przechowujemy min. 10 lat możliwych kontroli przez CTIA, inspektora ochrony danych 
 9. Odwiedzanie i korzystanie z sieci - analityka, piksele śledzące - przez okres 30 dni lub dłużej w celu analizy ruchu, funkcjonalności strony, pomiaru skuteczności kampanii reklamowych, tj. W uzasadnionych interesach

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe w następujący sposób:

 1. Tworząc konto klienta - imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator Google (po zalogowaniu się na konto Google), identyfikator Facebook (podczas logowania za pomocą Facebooka)
 2. Dobrowolna subskrypcja newslettera - adres e-mail, adres IP subskrypcji i rezygnacja z subskrypcji
 3. Przesyłając zamówienie - informacje rozliczeniowe i adres, adres wysyłki, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 4. Płacąc zamówienie - numer rachunku bankowego, cztery ostatnie cyfry karty kredytowej, jeśli jest ona podana na wyciągu bankowym, nie przechowujemy ani nie przetwarzamy szczegółowych numerów kart kredytowych
 5. Wysyłając zapytanie na nasz e-mail lub za pośrednictwem pomocy technicznej (bilet i odpowiedź na bilet) - e-mail
 6. Przesyłając opinie klientów dotyczące naszych usług - imię i nazwisko, adres e-mail, tekst wkładu 
 7. Wysłanie reklamacji - numer konta określony w reklamacji, dane osobowe określone w reklamacji, adres do zwrotu przekazem pocztowym
 8. Dzwoniąc do naszej infolinii - data i godzina połączenia, transkrypcja najważniejszych informacji z połączenia, numer zamówienia
 9. Odwiedzając stronę internetową i korzystając z niej - pliki cookie

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Gromadzimy powyższe dane w następujących celach:

 1. Niezbędny koszyk, konto klienta, marketing, remarketing, śledzenie kanału sprzedaży, plik cookie konwersji kanału sprzedaży, analizy (zwłaszcza cookie)
 2. Do przetwarzania zamówień, do celów podatkowych, możliwości przyszłych roszczeń towarów, a następnie przedłożenia organom administracji państwowej i kontroli (adresy, telefon, e-mail, informacje rozliczeniowe)
 3. Cele marketingowe - Newsletter (adres e-mail)
 4. Sekcje witryny i opinie innych odwiedzających (dane osadzone w recenzjach, dyskusjach o produktach)
 5. Przyszła komunikacja i historia zamówień (e-maile)

Twoje prawa i preferencje

 1. Prawo dostępu - możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby powiedzieć, które dane przetwarzamy o tobie
 2. Prawo do sprostowania - możesz poprosić nas o zmianę lub aktualizację danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne
 3. Prawo do usunięcia - możesz poprosić nas o usunięcie twoich danych osobowych w dowolnym momencie
 4. Prawo do ograniczenia - prawo do żądania tymczasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania całości lub części twoich danych osobowych
 5. Prawo do sprzeciwu - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn specyficznych dla konkretnej sytuacji, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
 6. Prawo do przenoszenia danych - prawo do żądania kopii twoich danych osobowych w formacie elektronicznym oraz prawo do przekazania tych danych osobowych do wykorzystania w służbie innej strony 
 7. Prawo do niepodlegania automatycznej decyzji - prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli decyzja ta wywrze na Ciebie skutek prawny lub wywoła podobny skutek.

Przechowywanie i usuwanie danych

Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to możliwe, aby zapewnić dostawę dostawcy i późniejszą usługę, a także w uzasadnionych i niezbędnych celach biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności portalu sprzedaży, podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących nowych funkcji i ofert na podstawie dane, zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi i rozwiązywanie sporów. Będziemy przechowywać niektóre dane osobowe, dopóki jesteś członkiem portalu Lunzo.pl. Obejmują one informacje o koncie klienta.  

Na Twoje żądanie usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe, aby nie identyfikowały Cię, chyba że jesteśmy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do zachowania niektórych danych osobowych, w tym:

 • W przypadku nierozwiązanej sprawy związanej z Twoim kontem, takiej jak oczekujące zlecenie, roszczenie, nierozwiązana kwestia na bilecie lub w CTI lub innym organie nadzorczym, lub nierozstrzygnięty pozew lub roszczenie, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe do czasu ich rozwiązania.
 • W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych na podstawie zobowiązania prawnego, podatkowego, audytu lub księgowości, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo i / lub
 • W razie potrzeby ze względu na nasze uzasadnione interesy biznesowe, takie jak zapobieganie oszustwom lub utrzymanie bezpieczeństwa naszych użytkowników

 

Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych osobowych

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym lub jego pamięci. Pliki te umożliwiają naszej stronie internetowej zapisywanie informacji o Twojej wizycie, ustawieniach przeglądarki, preferowanym języku i innych informacji.

Twoja kolejna wizyta w wirtualnej galerii i inna komunikacja z tobą może być znacznie szybsza i bardziej odpowiednia do twoich preferencji. Nie masz żadnych zobowiązań ani innych dodatkowych obowiązków związanych z plikami cookie. Są tu dla Ciebie i Twojej wygody. Pliki cookie przetwarzamy automatycznie.

Możesz łatwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, konfigurując przeglądarkę internetową lub podobny program na swoim urządzeniu końcowym.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych użytkowników. Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, w tym pseudonimizację, szyfrowanie, dostęp i przechowywanie, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i niepotrzebnemu przechowywaniu danych osobowych w naszych systemach.

Ochrona hasłem chroni Twoje konto użytkownika, dlatego zalecamy używanie unikalnego i silnego hasła, ograniczenie dostępu do komputera i przeglądarki oraz wylogowanie się podczas korzystania z portalu.

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Czasami możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce.

Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce, powiadomimy Cię o tych zmianach odpowiednio, na przykład w widocznym ogłoszeniu lub pocztą elektroniczną. Możemy powiadomić Cię z wyprzedzeniem.

Dlatego należy uważnie przeczytać to ostrzeżenie.

 

Procesory danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim lub w inny sposób przekazywane, jeżeli jest to konieczne w wykonaniu umowy, na podstawie uzasadnionego interesu lub jeśli wyraziłeś uprzednią zgodę.  

 • a) Sprzedający na podstawie wykonania umowy
 • b) firmy wydające karty kredytowe, dostawcy usług płatniczych do przetwarzania płatności oraz banki na podstawie zamówienia, wykonania umowy zakupu
 • c) przewoźnicy w celu dostarczenia zamówionych produktów lub usług oraz w celu rozpatrzenia reklamacji
 • e) inni usługodawcy, strony trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych
 • f) strony trzecie, takie jak przedstawiciele prawni lub finansowi, sądy w celu przetwarzania dokumentów podatkowych, dochodzenia roszczeń lub innych przyczyn wynikających z wykonywania naszych obowiązków prawnych
 • g) władze publiczne (np. policja)

Jeżeli strony trzecie wykorzystują dane w ramach swojego uzasadnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie to podlega przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich firm i osób.